Διαφορετικοί μέθοδοι της ηλεκτρικής αποτρίχωσης

Ηλεκτρόλυση

Ο  Δρ. Charles E. Michel εφάρμοσε πρώτος την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης το 1875 για να απομακρύνει τις βλεφαρίδες που στρέφονται προς τα μέσα και προκλήθηκαν από τριχίαση. Η θεραπεία κράτησε μερικά λεπτά. Με την μέθοδο της ηλεκτρόλυσης διοχετεύεται συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής έντασης με την είσοδο της βελόνας στο θύλακα της τρίχας και επιδρά στο υγρό των ιστών, δημιουργώντας χημική αντίδραση η οποία καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα της τρίχας. Στις μέρες μας εφαρμόζεται σπάνια πια αυτή η μέθοδος.

Θερμόλυση

Αυτή η μέθοδος είναι πιο γρήγορη και διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Στο θύλακα της τρίχας διοχετεύεται υψίσυχνο ηλεκτρικό ρεύμα με την άκρη της βελόνας που θερμαίνει το υγρό των ιστών και καταστρέφει για πάντα τα αναγεννητικά κύτταρα της τρίχας. Η θερμόλυση εφαρμόζεται σε πελάτισσες που είναι ευαίσθητες η δεν επιθυμούν την θεραπεία με την μέθοδο Blend.

Blend

Αυτή η μέθοδος αποτελεί  τον σύνδυασμο της ηλεκτρόλυσης και της θερμόλυσης. Μέσω του αποτελεσματικού αυτού συνδυασμού ο θύλακας της τρίχας θερμαίνεται άμεσα με υψίσυχνο ρεύμα και έμμεσα από το αλκαλικό διάλυμα που δημιουργείται από το συνεχές ρεύμα, δηλαδή δουλεύουμε παράλληλα και θερμόλυση και ηλεκτρόλυση. Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται η μόνιμη καταστροφή του θυλάκου. Αυτή είναι και η πιο αποτελεσματική μέθοδος.