Türkan Bali

 

 

 

במקורותיי הנני כורדית  ואני חיה בברלין משנת 1971.
לצד עיסוקי כאלקרולוגיסטית אני מועסקת בשירותי הבריאות. ב1979 התחלתי בלימודיי כאסיסטנטית לרופא וב 1982סיימתי את למודיי בהצלחה.
כיום הנני עדיין עובדת בקליניקה כאסיסטנטית לרופא. לצד עבודתי למדתי וסיימתי למודים בנטורופתיה.
מקצועות אלה הינם חשובים ומשלימים לעבודתי כאלקרולוגיסטית. לצד התמחותי בשירותי בריאות היכולת לעבוד בצורה מרוכזת לאורך זמן הינה מאוד חשובה.

אודותיי

בנוסף לכך "יד רגועה" וסבלנות הינם תנאים חשובים לעבודת האפילציה. הנני שמאלית אך חונכתי כימנית. וכך בעצם יש לי את היתרון לעבוד עם שתי ידיי במקביל בצורה מקצועית, רגועה ומדוייקת.
בשנת 2001 הוכשרתי כאלקטרולוגיסטית לפי סטנדרטים בינלאומיים אצל איריס גמינסקי  

(CPE, IPEC)
מאז אני עובדת כאלקרולוגיסטית ברציפות.
אני מאוד שמחה כשלקוחותיי יוצאים מהקליניקה מרוצים.