Türkan Bali

בנוסף לכך "יד רגועה" וסבלנות הינם תנאים חשובים לעבודת האפילציה. הנני שמאלית אך חונכתי כימנית. וכך בעצם יש לי את היתרון לעבוד עם שתי ידיי במקביל בצורה מקצועית, רגועה ומדוייקת.
בשנת 2001 הוכשרתי כאלקטרולוגיסטית לפי סטנדרטים בינלאומיים אצל איריס גמינסקי  

(CPE, IPEC)
מאז אני עובדת כאלקרולוגיסטית ברציפות.
אני מאוד שמחה כשלקוחותיי יוצאים מהקליניקה מרוצים.

 

 

 

 

במקורותיי הנני כורדית  ואני חיה בברלין משנת 1971.
לצד עיסוקי כאלקרולוגיסטית אני מועסקת בשירותי הבריאות. ב1979 התחלתי בלימודיי כאסיסטנטית לרופא וב 1982סיימתי את למודיי בהצלחה.
כיום הנני עדיין עובדת בקליניקה כאסיסטנטית לרופא. לצד עבודתי למדתי וסיימתי למודים בנטורופתיה.
מקצועות אלה הינם חשובים ומשלימים לעבודתי כאלקרולוגיסטית. לצד התמחותי בשירותי בריאות היכולת לעבוד בצורה מרוכזת לאורך זמן הינה מאוד חשובה.

אודותיי