הטיפול

על-ידי שילוב של אלקטרוליזה ותרמוליזה מתקבלת השיטה המשולבת (בלנד) שיעילותה היא הגדולה ביותר. בשיטה מעודנת זו פוליקל השערה מחומם באופן ישיר דרך תדר גבוה של חשמל חילופין ובאופן עקיף דרך חימום התמיסה האלקלית שנוצרת על ידי זרם החשמל הישר בתעלת השערה .בדרך אפקטיבית זו נפגע פוליקל השערה לצמיתות.