Metody elektrodepilacji

Elektroliza

Elektroliza zostala po praz pierwszy zastosowana przez Dr Charles E. Michel w roku 1875 do usunięcia wrośniętych rzęs (trwalo to kilka minut).
Poprzez wproawdzenie przez sondę impulsu prądu stałego do cebulki włosa, zachodzą reakcje chemiczne trwale niszczące mieszek włosowy. Obecnie metoda ta jest używana bardzo rzadko.

 

 

Termoliza

Termoliza jest najszybszą metodą elektrodepilacji (kilka sekund). Stosowany jest tu prąd zmienny o wysokiej częstotliwości, który przepływając przez igłę (sondę) trwale uszkadza cebulkę włosa poprzez drastyczny wzrost temperatury powowdujący ścięcie struktur białkowych.
Termolizę oferujemy pacjentom bardzo wrażliwym lub którzy nie chcą metody blend.

Blend

Metoda blend jest połączeniem termolizy i elektrolizy. Poprzez równoczesne zastosowanie prądu zmiennego i stałego, dochodzi  termicznego i chemicznego uszkodzenia mieszka włosowego. Jest to najskuteczniejsza metoda depilacji.